Събиране на оферти с обява или покани до определени лица след 15.04.2016 г.