Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Обследване за енергийна ефективност на Блок 1 в град Лозница

30.03.2015 14:50:40

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сградa в община Лозница“