Протоколи и доклади на комисията

Заглавие Дата Файл
Доклад за работата на комисията 2018-11-13 10:54:17 Изтеглете файл
Протокол 3 2018-11-13 10:49:53 Изтеглете файл
Протокол 2 2018-11-13 10:44:53 Изтеглете файл
Протокол 1 2018-10-18 11:43:29 Изтеглете файл