Изграждане на спортна площадка в с. Гороцвет, община Лозница

Тук трябва да въведете текста на Вашето ПО. 

Документи
Решение за класиране 2020-03-13 11:42:57 Изтеглете файл
Оферта 3 2020-03-13 11:42:18 Изтеглете файл
Оферта 2 2020-03-13 11:41:36 Изтеглете файл
Оферта 1 2020-03-13 11:40:55 Изтеглете файл
Образец на ценово предложение 2018-06-18 14:55:56 Изтеглете файл
Техническа спецификация 2018-06-18 14:54:55 Изтеглете файл
Количествена сметка 2018-06-18 14:54:27 Изтеглете файл
Покана за пазарни консултации 2018-06-18 14:53:43 Изтеглете файл