Изграждане на подземна мрежа за широколентов интернет, разположена в сервитута на общинските пътища.

Тук трябва да въведете текста на Вашето ПО. 

Документи
Ценова оферта 2016-09-20 15:40:00 Изтеглете файл
Покана 2016-09-20 15:39:00 Изтеглете файл
техническо предложение 2016-09-20 13:33:00 Изтеглете файл
декларация 2016-09-20 13:32:00 Изтеглете файл
Образиц оферта 2016-09-20 13:31:00 Изтеглете файл
техническа спецификация 2016-09-20 13:31:00 Изтеглете файл