Доставка и монтаж на подемна платформа за хора с увреждания и доставка и монтаж на модулна рампа за инвалиди

Тук трябва да въведете текста на Вашето ПО. 

Документи
Техническо предложение 2016-09-20 16:25:00 Изтеглете файл
техническа спецификация 2016-09-20 16:24:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 2016-09-20 16:23:00 Изтеглете файл
Декларация 2016-09-20 16:22:00 Изтеглете файл
Оферта 2016-09-20 16:22:00 Изтеглете файл
Покана 2016-09-20 16:21:00 Изтеглете файл