Покана за пазарни консултации за ОП “Поддържане на зелени площи на територията на община Лозница"

Тук трябва да въведете текста на Вашето ПО. 

Документи
Индикативна ценова оферта 2 2019-04-17 12:34:28 Изтеглете файл
Индикативна ценова оферта 1 2019-04-17 12:32:43 Изтеглете файл
Образец ценова оферта 2019-04-04 14:42:43 Изтеглете файл
Покана за пазарни консултации за ОП “Поддържане на зелени площи на територията на община Лозница 2019-04-04 13:31:05 Изтеглете файл