Пазарни консултации във връзка с ОП с предмет: "Правна помощ при подготовката и организирането на обществени поръчки по реда"Публично състезание" и по реда на "Събиране на оферти с обява" от ЗОП"

Документи
Индикативна ценова оферта 3 2019-04-17 12:28:09 Изтеглете файл
Покана 3 2019-04-17 12:25:15 Изтеглете файл
Индикативна ценова оферта 2 2019-04-17 12:23:32 Изтеглете файл
Покана 2 2019-04-17 12:19:51 Изтеглете файл
Индикативна ценова оферта 1 2019-04-17 12:09:41 Изтеглете файл
Покана 1 2019-04-17 12:04:16 Изтеглете файл