Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда в община Лозница

Тук трябва да въведете текста на Вашето ПО. 

Документи
Образец на ценово предложение 2018-06-18 14:49:39 Изтеглете файл
Техническа спецификация за паркове в с. Ловско и с. Синя Вода 2018-06-18 14:48:54 Изтеглете файл
Тепническа спецификация за паркове в гр. Лозница 2018-06-18 14:47:23 Изтеглете файл
Количествена сметка 2018-06-18 14:46:49 Изтеглете файл
Покана за пазарни консултации 2018-06-18 14:46:10 Изтеглете файл