Съобщения по процедурата

Заглавие Дата Файл
Уведомление за отваряне на цени 2016-06-08 14:53:00 Изтеглете файл
Съобщение за промяна в датата на публично отваряне на подадените оферти 2016-03-28 10:24:00 Изтеглете файл