Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Община Лозница

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

22.02.2016 13:38:20

Съобщения

25.07.2016 15:26:00